Orthodontie Tarieven

De orthodontie tarieven worden wettelijk vastgesteld. Dit zijn maximum tarieven die gedeclareerd mogen worden.

Een groot gedeelte van de behandeling bestaat uit maandtarieven. Dus een maandelijkse controle kan niet twee keer in de zelfde kalendermaand gedeclareerd worden. De meeste verzekeraars controleren dat ook voor u.

Orthodontie codes zijn in de afgelopen jaren meerdere keren gewijzigd. Het is eveneens niet uit te sluiten dat dit in de toekomst niet meer zal gebeuren. Mocht u iets tegenkomen wat u niet herkent, dan kunt u dat navragen bij uw verzekeraar, de NZA.nl of per email.


Overige Tarieven

Naast de wettelijke tarieven hebben wij ook nog andere tarieven die wij in rekening brengen indien vooraf overeengekomen afspraken niet worden nageleefd. (afspraak vergeten/niet op tijd afmelden voor een afspraak, aanmaningskosten). Deze kosten zijn vermeld op de betreffende documenten.


Verder >> Verzekeringen
Vastgestelde Orthodontie Tarieven

Op de site van de Nederlandse Zorg Autoriteit vindt u de actuele maximumprijzen hier wij hanteren.
(link tarieven)