Wat is Orthodontie

Orthodontie zorgt voor het juist plaatsen van tanden en kiezen zodat het gebit weer optimaal functioneert en met een verbeterde uitstraling (een mooie glimlach).

De behandeling zorgt ervoor dat de positie en stand van de tanden, kiezen en/of boven- en onderkaak gecorrigeerd of verbeterd worden. Tijdens de groei zijn er mogelijk factoren geweest die aan de oorsprong liggen van het probleem. Denk hierbij aan duimen, vroegtijdig verlies van melkelementen, maar natuurlijk ook een tekortkoming van de natuur. Niet iedereen krijgt alle tanden waar ie recht op heeft. Door gedurende een periode op tanden of kiezen druk uit te oefenen verplaatsen deze zich in het bot totdat de druk verdwijnt. Dit wordt normaal gesproken gedaan met de verschillende beugels.
Waarom Orthodontie

Veel mensen denken dat Orthodontie een luxe artikel is dat alleen tanden netjes op een rij zet. Natuurlijk gebeurt dat ook, maar vaak adviseert een Tandarts een behandeling omdat hij of zij problemen in de toekomst voorziet. Zo is het niet vanzelfsprekend dat alle tanden ook daadwerkelijk door moeder natuur afgeleverd worden (men noemt dit agenesie) of dat tanden boven en onder niet op elkaar aansluiten.

Aan orthodontie is geen maximum leeftijd verbonden en ook ouderen kunnen behandeld worden.
Wij behandelen ook volwassenen. Indien bijvoorbeeld eerder een tand verloren ging, kan met behulp van orthodontie deze plaats opgevuld worden. Maar ook indien een mooiere lach gewenst wordt, kunnen we vaak helpen.


Vervolg >> Risico’s